U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.


Aankondigingen

BIJEENKOMSTEN

Let op, i.v.m. de anti-coronavirus maatregelen zijn alle werk- en inloop middagen en avonden alsmede de voorjaars-Ledenvergadering geschrapt. Hopelijk kunnen we na de zomer 2021 wel weer starten. Voor de in 2021 nog wel gepland staande datums klik hier).

 

EVENEMENTEN

Let op, het in april 2021 geplande 'Bevrijdingsweekend Doornenburg' is komen te vervallen. Het bestuur zal nog nader bepalen hoe verder....

 

PUBLICATIES

- Het Burgeu-boek is weer verkrijgbaar (o.a. in te zien en/of te koop tijdens onze werkmiddagen en/of avonden in het OC-Doornenburg (leden € 12,50 niet leden € 17,50 p/st).

- Onze Kring brengt tweemaal per jaar een blad uit onder de titel De Heraut. De inhoud gaat over diverse geschiedkundige wetenswaardigheden uit Doornenburg en directe omgeving. De uitgaven zijn voor leden gratis. Normale uitgaven zijn, zo lang de voorraad strekt, los te koop voor € 5 p/st (excl. event. verzendkosten). Speciale uitgeven zijn duurder.

- Twee dorpen in oorlogstijd 1940-1945. Een boekje waarin o.a. de ervaringen van familie Balk uit Doornenburg aan bod komt. Zie onder de rubriek/knop in het menu; 'kringblad en overige publicaties' meer informatie.

 

HISTORISCHE  UITJES

Fort Pannerdeneen historisch Fort 'te Doornenburg' waar 'de Rijn' zich splitst in 'de Waal' en 'het Pannerdenskanaal'... Het Fort werd van 2008-2011 grondig gerestaureerd en hersteld tot het imposante militair bolwerk dat het ooit was. Het ligt in het prachtig natuurgebied 'de Klompenwaard' waar zomers 'Koningspaarden' vrij rondlopen (de Klompenwaard is vrij toegankelijk, voor toegangstijden van het fort, zie hun website).

Kasteel Doornenburg, een prachtige 14e eeuwse burcht, waar ook de oudste eik (Quercus Robur L.) van Nederland staat. De burcht is ook thuisbasis van het, in zijn soort, oudst bekende 'Godszegel' en heeft in de tentoonstellingsruimten nu ook aandacht voor de 15e eeuwse kasteel vrouwe 'Sophia van Bylandt'. Ook is de tentoonstellingsruimte over de TV-serie 'Floris' (Rutger Hauer) geheel vernieuwd. Het terrein van de burcht is het gehele jaar vrij toegankelijk en heeft een kruidentuin en herberg met terras (voor openingstijden van de kasteelherberg en tijden en data van het museum, zie hun website).

 

Over ons:

De Historische Kring Doornenburg is opgericht op 24 november 1987, als afdeling van de Schutterij Gijsbrecht van Aemstel. Onze Kring heeft tot doel de belangstelling voor en de beoefening van de geschiedenis van Doornenburg in de meest ruime zin te stimuleren.

Wat we doen:

 • We verrichten onderzoek van bronnen en literatuur in openbare (rijks-, streek- en plaatselijk) en particuliere archieven, bibliotheken en verzamelingen.
 • We inventariseren en digitaliseren collecties/Kringbezit. Wij beschikken over een archief dat bestaat uit boeken, beeldmateriaal, bodemvondsten, krantenknipsels, kadastrale kaarten etc.
 • We helpen verenigingen bij het schrijven van hun geschiedenis en helpen Doornenburgers bij het opstellen van hun familiestamboom.
 • We organiseren lezingen, excursies, tentoonstellingen, cursussen en historische wandel-/fietstochten of verlenen medewerking daaraan.
 • We geven voorlichting en geven advies over het behoud en bescherming van monumenten en karakteristieke gegroeide bebouwingen, alsmede van de landschappelijke waarde van Doornenburg.
 • We geven het Kringblad “De Heraut” uit. Onze leden ontvangen dit gratis (uw artikelen/ verhalen/ vertellingen/ foto’s en/of stukjes persoonlijke geschiedenis zijn van harte welkom!).
 • We werken hard aan het actualiseren en moderniseren van onze website.

Specifiek Jaarplan:

 1. Ondersteunen en continuering van de werkavonden/werkmiddagen. Meer structuur bieden door o.a. onderwerpen aan te dragen, b.v. a) geschiedenis van scholen, b) oude “vergeten” beroepen, c) foto’s en archiefmateriaal uitzoeken.
 2. Realiseren van een informatiepaneel over het dorp Doornenburg.
 3. Aanbod historische 'fietstocht door Doornenburg' meer onder de aandacht brengen.
 4. Tweemaal per jaar ons blad de “Heraut” uitbrengen.
 5. Thema-avond in okt./nov. 
 6. Digitaliseren van het archief.

Meer:

Gebruik 'de knoppen' in deze rubriek om meer te weten te komen over ons bestuur en onze jaarverslagen.