Lidmaatschap

Indien u lid wil worden van onze kring, stuur dan uw naam en adresgegevens via bijgaande mail-link.

U ontvangt als lid gratis ons kringblad “De Heraut” en u heeft gratis of gereduceerde toegang tot onze thema-avond presentaties en/of tentoonstellingen.
De contributie bedraagt € 12,50 per jaar. (leden die buiten Doornenburg wonen verzoeken wij een bijdrage in portokosten a € 5,- per jaar).
IBAN rekeningnummer van de Historische Kring Doornenburg: NL75RABO0112100732
(onze penningmeester verzorgt ook de ledenadministratie)