U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.


Aankondigingen

BIJEENKOMSTEN

De reguliere werk- en inloop middagen en avonden gaan 8 september 2020 -middag-weer van start. Deze zijn in zaal 4 van het Ontmoetingscentrum van Doornenburg. (voor data klik hier)

 

EVENEMENTEN

Let op, het 'Bevrijdingsweekend Doornenburg' is uitgesteld naar 9, 10 en 11 april 2021. Zie onderaan de pagina van 'Topic in de schijnwerper' (op Start-pagina) voor nadere uitleg.

 

PUBLICATIES

- Het Burgeu-boek is weer verkrijgbaar (o.a. in te zien en/of te koop tijdens onze werkmiddagen en/of avonden in het OC-Doornenburg (leden € 12,50 niet leden € 17,50 p/st).

- Onze Kring brengt tweemaal per jaar een blad uit onder de titel De Heraut. De inhoud gaat over diverse geschiedkundige wetenswaardigheden uit Doornenburg en directe omgeving. De uitgaven zijn voor leden gratis. Normale uitgaven zijn, zo lang de voorraad strekt, los te koop voor € 5 p/st (excl. event. verzendkosten). Speciale uitgeven zijn duurder.

- Twee dorpen in oorlogstijd 1940-1945. Een boekje waarin o.a. de ervaringen van familie Balk uit Doornenburg aan bod komt. Zie onder de rubriek/knop in het menu; 'kringblad en overige publicaties' meer informatie.

 

HISTORISCHE  UITJES

Fort Pannerdeneen historisch Fort 'te Doornenburg' waar 'de Rijn' zich splitst in 'de Waal' en 'het Pannerdenskanaal'... Het Fort werd van 2008-2011 grondig gerestaureerd en hersteld tot het imposante militair bolwerk dat het ooit was. Het ligt in het prachtig natuurgebied 'de Klompenwaard' waar zomers 'Koningspaarden' vrij rondlopen (de Klompenwaard is vrij toegankelijk, voor toegangstijden van het fort, zie hun website).

Kasteel Doornenburg, een prachtige 14e eeuwse burcht, waar ook de oudste eik (Quercus Robur L.) van Nederland staat. De burcht is ook thuisbasis van het, in zijn soort, oudst bekende 'Godszegel' en heeft in de rondleiding nu ook aandacht voor de 15e eeuwse kasteel vrouwe 'Sophia van Bylandt'. Het terrein van de burcht is het gehele jaar vrij toegankelijk. Het museum en de binnenvertrekken zijn slechts onder leiding van een gids te bezoeken. (voor openingstijden van de kasteelherberg en tijden en data van rondleidingen, zie hun website).

 

Publicaties

* De Heraut

Onze kring geeft tweemaal per jaar een kringblad uit: “De Heraut”. Onze leden ontvangen dit gratis. Het bevat diverse artikelen betreffende geschiedkundige 'weetjes' over Doornenburg en directe omgeving. De normale uitgaven zijn los, zo lang de voorraad strekt, verkrijgbaar  voor € 5,- (excl. event. verzendkosten). Speciale uitgaven zijn duurder.

Ook uw artikelen/ verhalen/ vertellingen/ foto’s en/of stukjes persoonlijke geschiedenis zijn van harte welkom! Stuur deze eenvoudig middels onze 'contact link' of naar ons mailadres (info@historischekringdoornenburg.nl).

Een paar voorbeelden van artikelen, zoals deze in eerdere uitgaven van ons kringblad 'De Heraut' verschenen:

De gezondheidszorg in- en rondom Doornenburg rond 1870

Een overste rentmeester op de Doornenburg

Doornenburg en de Schatting van het jaar 1369

* Boek over de Burgeu

In 2017 stelde een werkgroep van de Historische Kring Doornenburg een prachtig boekwerkje samen over De Burgeu. Een gebied langs het Pannerdenskanaal waar lang veel gezinnen woonden. Het boekje is verkrijgbaar bij onze historische Kring. Kosten (excl. eventuele porti) : € 12,50 voor leden en € 17,50 voor niet leden. 

* Wereldoorlog II in Doornenburg

Omdat het in 2014 precies 70 jaar geleden was dat Doornenburg moest evacueren en ons gebied in "De Haupt Kampf Linie (HKL)" van de Duitse Wehrmacht kwam te liggen, hebben we een themanummer van de Heraut uitgebracht. Hierin werd bijzondere aandacht aan die periode besteed.  De inhoud werd gebaseerd op ooggetuige verslagen. In 2020 verschijnt een 3e herziene druk van deze uitgave. Kosten (excl. event. verzendkosten) : € 15,--

* Boek over de Duizendjarige eik bij Doornenburg

Hoewel niet door onze Historische Kring uitgegeven, is dit boekje in deze rubriek vermeldenswaardig. Het boek werd geschreven door de heer D. Schils, ex-Doornenburger en voorheen voorzitter van het bestuur van de 'Stichting tot Behoud van den Doornenburg' (ons kasteel). Het gaat volledig over 'onze' Duizendjarige eik en geeft een goede samenvatting van wat er door de eeuwen heen over deze eik werd geschreven  ......lees meer

 * Boek 'Twee dorpen in oorlogstijd'

Alle bewoners van onze streken moesten in oktober 1944 evacueren. Zij vonden in dorpen elders in ons land onderdak. In dit boek komen o.a. de ervaringen van evacuees (o.a. familie Balk uit Doornenburg) aan bod ....lees meer